Polish Arabic Chinese (Traditional) Czech English French Georgian German Greek Hindi Hungarian Italian Japanese Russian Serbian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Biedniejsi studenci są mniej zaangażowani w sport na uczelni

Reklama

śr., 02/10/2021 - 19:43 -- MagdalenaL

Sport niesie korzyści zarówno dla edukacji, jak i dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Aktywność może pomóc w koncentracji i poprawić oceny.

Sport także daję uczniom umiejętności, które są wartościowe w świecie pracy, takie jak pewność siebie, współpraca w grupie, zdolności przywódcze i umiejętności komunikacyjne. To wszystko ma pozytywny wpływ na możliwości pracy w przyszłości.

Pomimo tego, zaangażowanie w sport i aktywność fizyczną w Anglii spada w momencie kiedy młodzi ludzie osiągają wiek uniwersytecki. Dane ze Sport England wykazują, że jest ostry spadek w uczestnictwie sportowym w wieku 18 lat, zarówno dla chłopców, jak i dziewczyn.

Co więcej, moje ostatnie badania (przeprowadzone z kolegami z Sheffield Hallam University) wykazały, że ten brak uczestnictwa jest jeszcze bardziej dotkliwy dla studentów z mniej uprzywilejowanych środowisk, którzy rzadziej biorą udział w sporcie i aktywności fizycznej, niż studenci z lepiej prosperujących środowisk. Jest to niepokojące: biorąc pod uwagę dowody dotyczące długoterminowych korzyści płynących z aktywności fizycznej, może to mieć wpływ na ich życiowe szanse w przyszłości..

Opuszczanie zajęć

Wiedzieliśmy już, że ludzie z grup o niskim statusie społeczno-ekonomicznym są mniej skłonni do uprawiania sportu i ogólnie do aktywności fizycznej. Nasze badania skupiały się na studentach oraz próbie odkrycia co ich hamuję od uprawiania aktywności fizycznej. Przeprowadziliśmy ankietę na 20 uniwersytetach, która była wypełniona przez 729 studentów. Przeprowadzone były także wywiady z 27 studentami, 4 pracownikami personelu sportowego na uczelni oraz 4 ochotnikami, którzy są odpowiedzialni za organizację sportu na uczelni.

Podzieliliśmy studentów na grupy społeczno-ekonomiczne, pytając ich o kody pocztowe. Odkryliśmy, że 63% z nich to studenci z wyższych sfer społecznych, którzy są członkami drużyn sportowych uczelni lub klubu fitness, w porównaniu do 34% z tych, którzy pochodzili z niższych sfer społecznych..

Spośród uczniów z bardziej ubogich środowisk, którzy nie uprawiali sportu ani nie uprawiali żadnej aktywności fizycznej, 75% powiedziało nam, że chciałoby wykonywać więcej ćwiczeń.Lecz z nie mieli takiej możliwości z powodu określonych przeszkód.Odkryliśmy, że głównymi powodami były koszty sesji, członkostwo w siłowni ,brak czasu na bycie aktywnym, z pwoodu studiów,pracy w niepełnym wymiarze godzin i życia towarzyskiego-oraz to,czy przed studiami uprawiali sport lub aktywność fizyczną.

Przeszkody do pokonania

Personal sportowy uniwersytetu powiedział nam, że ich zdaniem czesne, które wzrosło do 9,000 funtów na rok w 2020, miało ogromny wpływ na uczestnictwo w sporcie. Uprawianie sportu jest dodatkowym wydatkiem dla studentów, który może być utrudnieniem w połączeniu z czesnym, który studenci muszą płacić.

Rodzaje aktywności, w których studenci biorą udział na uniwersytecie, są często podobne do aktywności uprawianej przez nich przed studiami. Nowi uczniowie prawdopodobnie nie będą uprawiać sportu, którego wcześniej nie próbowali, a uczniowie biedniejsi mogli mieć mniej okazji do uprawiania różnych dyscyplin sportowych wcześniej.

Jeden z wolontariuszy studenckich powiedział :

, O ile nie grałeś przed uniwersytetem, tak naprawdę nie będziesz chciał dołączyć do drużyny, płacić za członkostwo, zapisywać się do gry, jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś. Jeśli nie grałeś wcześniej i pochodzisz z niskiego środowiska społecznego, byłoby to bardzo onieśmielające''.

Jeśli studenci dojeżdżają do uczelni, zamiast mieszkać na kampusie, zaoberserwowaliśmy, że są oni nie chętni do uczestnictwa w sporcie na uczelni. Studenci z gorszych środowisk są bardziej chętni do pozostania w domu i dojeżdżania do uniwersytetu każdego dnia. Dojeżdżanie do pracy oznacza, że rzadziej będą angażować się w uniwersyteckie kluby sportowe z powodu braku czasu. Okazało się jednak, że niektórzy dojeżdżający do pracy uczniowie kontynuowali zajęcia w swoim domu, takie jak gra w piłkę nożną lub chodzenie na siłownię.

Uczniowie stają teraz w obliczu dalszych barier sportowych spowodowanych przez COVID-19, Wytyczne dotyczące dystansowania się społecznego mogą zmniejszyć liczbę uczniów mogących uczestniczyć w sesjach, a także mogą utrudnić uczniom zaangażowanie się w społeczną stronę członkostwa w uniwersyteckich klubach sportowych.

Dla uniwersytetów ważne jest, aby zachęcać studentów do brania udziału w sporcie i aktywności fizycznej oraz zapewienia im możliwości do robienia tego w trakcie ich studiów. Uniwersytety powinny zastanowić się, jak mogą rozwiązać bariery kosztowe i czasowe, oraz mogliby współpracować ze szkołami nad znalezieniem sposobów, w jakie mogłyby pomóc zaangażować ludzi w sport, gdy są młodsi.

 

Zapewienie uczniom możliwości wypróbowania nowych sportów w nieformalnym otoczeniu może również zachęcić ich do spróbowania czegoś, czego wcześniej nie próbowali. W świetle dowodów dotyczących korzyści płynących ze sportu i aktywności fizycznej zarówno dla edukacji, jak i szans na zatrudnienie, a także zdrowia i dobrego samopoczucia studentów, uniwersytety odgrywają wyraźnie kluczową rolę we wspieraniu i zachęcaniu do uczestnictwa. Dotyczy to szczególnie studentów, którzy nie mieli szerokich możliwości uprawiania sportu przed rozpoczęciem studiów.

Tłumaczył Daniel Łęgowski

Autor: 
theconversation.com
Źródło: 

theconversation.com

Polub Plportal.pl:

Reklama