Polish Arabic Chinese (Traditional) Czech English French Georgian German Greek Hindi Hungarian Italian Japanese Russian Serbian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Psychologiczne aspekty urazów wśród sportowców

Reklama

pt., 07/23/2021 - 16:50 -- MagdalenaL

Sportowcy często myślą, że leczenie bólu, naprawa złamanej kości lub praca z fizjoterapeutą pozwolą im odzyskać pełną sprawność i możliwość powrotu do zawodowej rywalizacji, gdy tylko organizm wydaje się być naprawiony i zregenerowany. Uraz jednak nie ogranicza się do aspektu fizycznego, czasami może mieć też charakter psychologiczny, a nawet psychosomatyczny.

Lekarze, fizjoterapeuci i trenerzy są wzywani do rozwiązywania kwestii leczenia, ale nie zawsze angażują w ten proces również psychologa. Jednak jednym z najważniejszych aspektów umożliwiających sportowcom powrót do zdrowia po kontuzji jest zrozumienie psychologicznych aspektów urazu w celu rozwiązania całego problemu.

Oczywistym jest, że istnieje kilka rodzajów urazów i w zależności od ich powagi mogą wystąpić skutki: - fizyczne (ból, czasowe kalectwo); emocjonalne (strach, niepokój, depresja); - społeczne (izolacja, uzależnienie); zniekształcony obraz siebie; a w niektórych przypadkach nawet utratę tożsamości. W najpoważniejszych przypadkach pojawia się depresja, szczególnie związana z niepewnością powrotu do swojego najlepszego poziomu. Tak więc, aby leczyć kontuzję, należy zainteresować się przyczynami, a nawet predyspozycjami i reakcjami związanymi z psychologią, jakie generować może takie wydarzenie w życiu sportowca.

Przyczyny i predyspozycje do kontuzji

Nie ma wątpliwości, że są sportowcy bardziej podatni na kontuzje niż inni, ponieważ w grę wchodzą pewne parametry. Wyjaśniają one, w jaki sposób sportowiec częściej doznaje kontuzji bardziej lub mniej świadomie. Aby zidentyfikować możliwe predyspozycje sportowca do kontuzji, konieczne jest dokonanie bilansu każdej wcześniejszej kontuzji: zainteresuj się przewlekłością, ewentualną obawą przed ponowną kontuzją, czy faktem, że powrót do treningów następuje zbyt szybko.

Pierwszą przyczyną predyspozycji jest niewątpliwie podatność na stres. Stres ma związek z prawdopodobieństwem kontuzji poprzez rozproszenie uwagi (zmniejsza widzenie peryferyjne), a przede wszystkim jest przyczyną napięcia mięśniowego (odpowiedź somatyczna), co skutkuje nieefektywnością gestów, brakiem płynności; koordynacji; gibkości. Co za tym idzie ciało kurczy się i występuje kontuzja. Z drugiej strony wewnętrzne rozproszenia (np. negatywne myśli) mogą być również źródłem błędów - gdzie pojawia się element rutyny, który prowadzi do kontuzji spowodowanej tą nieuwagą. W ten sposób mogą powstać konflikty psychiczne wywołujące stres, jeśli sportowiec odczuwa zbyt wiele różnych nacisków. W tym katalogu wymienia szereg przyczyn obrażeń.

Przede wszystkim sportowiec może zranić się poprzez reakcję antyfobiczną, to znaczy, że sport i rywalizacja wywołują zbyt duży niepokój. Kontuzja zatem neutralizuje jego lęki i w ten nietypowy sposób radzi sobie z nimi. Czasami ma to związek z męskością. W niektórych sportach (rugby, podnoszenie ciężarów) sportowiec może podjąć ryzyko lub przetrenować się, aby pokazać innym swoją odwagę i męskość.

Coraz częściej obserwujemy przypadki kontuzji jako broni lub kłamstwa: aby oprzeć się dominacji otoczenia (m.in. nacisk ze strony rodziców), sportowiec doznaje kontuzji, aby nie jechać na zawody, a tym samym wnieść trochę frustracji do otoczenia, które narzuca mu swoje ambicje.

W swojej praktyce udało mi się spotkać wiele przypadków sportowców, u których kontuzja była błogosławieństwem, aby nie chodzić na treningi i nie musieć mierzyć się z celami wyznaczonymi przez trenera. Często wynika to z tego, że słaba komunikacja leży u podstaw konfliktu między trenerem, który chce odnieść sukces bardziej niż pragnie tego sportowiec.

Kontuzja pojawia się jako droga ucieczki, gdy sportowcowi brakuje pewności siebie i pozwala mu wyjść z sytuacji bez utraty poczucia własnej wartości. Możemy również spotkać się z urazami typu psychosomatycznego, które ujawniają się przewlekle (liczne powtórzenia) i nie mają podłoża fizjologicznego.

Bez względu na przyczyny kontuzji, zdarzają się sytuacje, w których kontuzje mają miejsce w określonym momencie życia sportowca. Często widzimy, że niektórzy ludzie doznają kontuzji przed dużymi, konkurencyjnymi spotkaniami. Być może ujawnia się poprzez to strach przed sukcesem lub porażką; dla sportowca, który wygrywa małe zawody, ale nigdy nie odnosi sukcesów na dużych olimpiadach, w których mógłby udowodnić swoją wartość.

Reakcja na kontuzję będzie zatem zależeć od czynników osobistych (osobowość, historia kontuzji) i sytuacji czy powagi urazu. Zawodnik będzie brał pod uwagę wszystkie parametry, aby reagować emocjonalnie i radzić sobie z rehabilitacją.

Osoby, które czują, że mają trudności z radzeniem sobie z kontuzją, częściej doświadczają zaburzeń emocjonalnych.

 

 

 

Autor: 
Psychologiesport tłum. Weronika Leśny
Dział: 
Polub Plportal.pl:

Reklama