Polish Arabic Chinese (Traditional) Czech English French Georgian German Greek Hindi Hungarian Italian Japanese Russian Serbian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Zarzuty dla P.

Reklama

pt., 06/28/2019 - 12:56 -- izabela.szkatula

Prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciwko byłemu trenerowi i dyrektorowi PZKol. Andrzejowi P.

 

Andrzejowi P., który został zatrzymany w październiku ubiegłego roku, grozi od 2 do 12 lat więzienia. 
"Został oskarżony przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie o popełnienie przestępstw stanowiących czyny zabronione przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, których dopuścił się wobec dwóch zawodniczek kadry kolarstwa górskiego (MTB) Polskiego Związku Kolarskiego oraz kobiety biorącej udział w jednym ze zgrupowań kadrowo-grupowych kolarstwa górskiego" - poinformowała nas rzecznik prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka w nadesłanym do redakcji piśmie.
"Oskarżenie dotyczy przestępstw zgwałcenia poprzez doprowadzenie pokrzywdzonych przemocą oraz podstępem polegającym na podaniu środka usypiającego do obcowania płciowego, a także doprowadzenia przemocą jednej z pokrzywdzonych do wykonania innej czynności seksualnej oraz przestępstwa usiłowania zgwałcenia" - czytamy w piśmie. 
Do zarzucanych czynów zabronionych miało dochodzić w trakcie zgrupowań klubowo-kadrowych, które odbywały się w Polsce i za granicą. Akt oskarżenia został wniesiony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.
W areszcie od października 
Andrzej P. został zatrzymany pod koniec października ubiegłego roku przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji. Wcześniej prokuratura zaczęła badać sprawę po zawiadomieniu złożonym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, które "dotyczyło między innymi podejrzenia popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Polskiemu Związkowi Kolarskiemu oraz zawierało informacje wskazujące na możliwość zaistnienia czynów zabronionych o charakterze korupcyjnym oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności".

Szkoda majątkowa
"W wyniku rozpoznania tego doniesienia wszczęto śledztwo w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków w latach 2010–2017 w Pruszkowie, przez osoby obowiązane na podstawie przepisu ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Polskiego Związku Kolarskiego oraz wyrządzenia w ten sposób w mieniu Polskiego Związku Kolarskiego szkody majątkowej w wielkich rozmiarach" - przekazała nam pani rzecznik.
Andrzej P. był trenerem kadry narodowej w kolarstwie górskim i dyrektorem sportowym w Polskim Związku Kolarskim. 

Autor: 
Kamil Wolnicki
Źródło: 

Przegląd Sportowy

Polub Plportal.pl:

Reklama